Log In..  Upis

Novosti

  Zloupotreba e-maila ustanove  Obavještavamo poslove partnere, korisnike usluga i druga pravna i fizička lica da je službeni e-mail ove ustanove info@nur.ba,  zloupotrebljen od strane NN lica.
  Zbog toga sve eventulane primaoce sa neprimjerenim i čudnim sadržajem teksta u istom, pozivamo na oprez i provjeravanje autentičnosti.
  Ustanova je o istom obavijestila nadležni organ.

   

  UPRAVA

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]