Upis  VrtićNet | Lgin

Novosti

  Sastanak Vijeća roditelja
  U petak 9.novembra tekuće godine održana je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća roditelja BH Centra predškolska ustanova Sarajevo.  Od jeanaest izabranih članova Vijeća, istom je prisustvovalo deset roditelja. U skladu sa Poslovnikom o radu organa ustanove, Vijeće je konstituisano i isto je održalo svoju prvu sjednicu.  

  Članovi Vijeća su jednoglasno izabrali Amilu Zukanović za predsjednicu Vjeća roditelja za školsku 2018/19 godinu koja dolazi iz objekta CICIBAN. Za zapisničara je izabran Armin Alagić iz objekta SAN, a za člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "AN-NUR" Sarajevo ispred roditelja je izAbran Senad Huseinbegović iz objekta AN-NUR.

  Članovima Vjeća roditelja želimo uspjeha u svom radu. 

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama