Log In..  Upis

Novosti

  Sastanak Vijeća roditelja
  U četvrtak 05.septembra tekuće godine održana je konstituirajuća i prva radna sjednica Vijeća roditelja Predškolske ustanove "AN-NUR" Sarajevo.  Od dvanaest izabranih članova Vijeća, istom je prisustvovalo šest roditelja. Neprisutvo odsutnih članova Vijeća je nepoznato. U skladu sa Poslovnikom o radu organa ustanove, Vijeće je konstituisano i isto je održalo svoju prvu sjednicu.  

  Članovi Vijeća su jednoglasno izabrali Amilu Zukanović za predsjednicu Vjeća roditelja za školsku 2017/18 godinu koja dolazi iz objekta CICIBAN. Za zapisničara je izabran Armin Alagić iz objekta SAN, a za člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "AN-NUR" Sarajevo ispred roditelja je izAbran Senad Huseinbegović iz objekta AN-NUR.

  Članovima Vjeća roditelja želimo uspjeha u svom radu. 

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]