Log In..  Upis

Novosti

  Sastanak UPRAVNOG ODBORA   

  U ponedjeljak 18.09.2017 godine održan je 33 redovni sastanak Upravnog odbora Predškolske ustanove "AN-NUR" Sarajevo, kojim je predsjedavala predsjednica, član ispred osnivača, a prisutni su bili članovi ispred Vijeća odgajatelja (radnika) i član ispred Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo. Član ispred Vijeća roditelja nije imenovan.  
  Također, sastanku su prisustvovao i direktor ustanove.

  Iz dnevnog reda izdvajamo:

  - Usvojen je Izvještaj o radu ustanove za školsku 2016/17 godinu;

  - Usvijeni su godišnji programi rada za školsku 2017/18 godinu;

  - Usvojen je novi Pravilnik o prijemu i boravku djece u ustanovi;

  Usvojene su izmjene i dopune Pravilnika o kućnom redu;
  Izmjenjen je vremenski period ručka i isti traje od 12:00 do 13:00 sati. U periodu obroka nije dozvoljeno dovoditi i dolaziti po djecu u ustanovu.


  - Verifikvana je odluka o cijenama usluga za školsku 2017/18 godnu uz manju korekciju;
  U
  kinuto je povećanje cijene od 15% za upis djeteta mimo javnog konkursa.

  - Donešeni su zaključci u vezi prigovora, molbi i zahtjeva korisnika usluga ustanove.

   

   

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]