Upis  VrtićNet | Lgin

Novosti

  Sastanak UPRAVNOG ODBORA   

  U skladu sa Poslovnikom organa upravljanja BH Centra Predškolska ustanova Sarajevo, u četvrtak 27.09.2018 godine je održana 36 sjednica Upravnog odbora iste.
  Sjednicom je predsjedavala predsjednica, a prisutni su bili član ispred Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te članovi ispred radnika.


  Na sjednici su usvojeni:

  - Izvještaj o radu ustanove za školsku 2017/18 godinu,
  - Godišnji program rada ustanove za školsku 2018/19 godinu.
  - Godišnji program rada organizoranog produženog boravka,
  - Novi Pravilnik o prijemu i boravku djece u ustanovu,
  - Izmjene i dopune pravilnika o kućnom redu,
  - Odluka o verifikaciji odluke o cijenama usluga za školsku 2018/19 godinu.

   

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama