Log In..  Upis

Novosti

  Obavijest za subvencije  Poštovani roditelji

  Obavještavamo roditelje koji su koristili pravo na subvenciju djela troškova boravka djeteta/djece u predškolskoj ustanovi, kao i nove roditelje koji na to imaju pravo u skladu sa Uredbom o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 23/02), da zahtjev za ostvarivanje istog prava za školsku 2017/18 godini trebaju predati do zadnjeg dana u mjesecu, kako bi pravo ostvarili od 1. u narednom mjesecu.
  Zahtjevi se predaju općinskoj službi za dječiju i socijalnu zaštitu prema mjestu prebivališta.

  Za dodatne informacije u vezi ostvarivanja ovog prava možete kontaktirati ovu ustanove ili direktno službenika navedene općinske uprave.

  Zahtjev za subvenciju možete preuzeti sa naše stranice ovdje

  P.S.
  Na pojedinim općinskim obrazcima je navedeno da uz ostalu dokumentaciju je potrebno priložiti ugovor i potvrdu izdatu od strane "JU Djeca Sarajeva", što predstavlja svjesno zbunjivanje korisnika prava. Umjesto istih prilažete ugovor i potvrdu izdatu od ove ustanove. 

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]