Log In..  Upis

Novosti

  Obavijest za roditelje  Poštovani roditelji

  Pozivamo roditelje i djecu koja se prvi put upisuju u ovu ustanovu, na individulani upisni sastanak koji će se održati prema sljedećim terminima:

  U OBJEKATU Prezimena koje počinje od A do K Prezimena koje počinje od L do Ž
  AN-NUR Hadžići PON. 28.8. od 16:30 do 18:00 h. SRI. 30.8. od 16:30 do 18:00 h.
  SAN Stari Grad PON. 28.8. od 16:30 do 18:00 h. SRI. 30.8. od 16:30 do 18:00 h.
  CICIBAN Novi Grad UTO. 29.8. od 16:30 do 18:00 h ČET. 31.8. od 16:30 do 18:00 h.
  VOGOLINO Vogošća UTO. 29.8. od 16:30 do 18:00 h ČET. 31.8. od 16:30 do 18:00 h.


  Sastanku prisustvuju oba roditelja (ili samohrani roditelj) sa djetetom. Na upis je potrebno dostaviti upisnu dokumentaciju i to:

  - Ljekarsko uvjerenje,
  - Izvod iz matične knjige rođenih za dijete (orginal ili ovjerena kopija),
  - Lične karte i cips prijavnice oba roditelja, a za samohranog roditelj rješenje suda ili centra za socijalni rad (kopije ne treba ovjeravati).

  Molim roditelje da se pridržavaju naprijed navedenih termina.  
   

  DIREKTOR
  Eldin Ždralović

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]