Log In..  Upis

Novosti

  Obavijest o privremenom prekidu prijema roditelja
  Poštovani korisnisi usluga

  Zbog korištenja godišnjih odmora osoblja ustanova i povećanog obima poslovanja administracije, direktor ustanove kao i njegov zamjenik neće primati roditelje u objektima ustanove u perodu od 1. jula do 30. septembra.

  Od 1. oktobra prijem roditelja će se nastaviti po ustaljenom rasporedu

  Vaša Predškolska ustanova "AN-NUR" Sarajevo

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]