Upis  VrtićNet | Lgin

Novosti

  Obavijest o potpisivanju ugovora  Poštovani roditelji djece predškolskog i školskog uzrasta

  Ukoliko želite nastaviti korištenje usluga ove ustanove od 3. septembra tekuće godine, obavezni ste zaključiti ugovor o boravku djeteta za novu školsku 2018/19 godinu.

  Novi ugovori će se zaključivati u periodu od 20. avgusta tekuće godine. Poziv za potpisivanje sa primjerkom ugovora na uvid ćete u narednom periodu dobiti na vašu e-mail adresu. Orginal primjerci ugovora će biti u objektu ustanove, a iste potpisuju oba roditelja ili jedan ukoliko posjeduje rješenje o starateljstvu. Ukoliko jedan od roditelja trenutno nije u mogućnosti potpisati ugovor u planiranom terminu, to može učiniti i kasnije.  

  Uslovi za zaključenje ugovora (obnova upisa) su:
  - Dostavljena upisna aplikacija za školsku 2018/19 godinu (e-Aplikacija)
  - Dostavljeno ljekarsko uvjerenje (ne starije od 1.8.2018 godine, odnosno najviše 30 dana do dana polaska u vrtić/produženi boravak) i
  - Izmirene sve novčane obaveze prema ustanovi.

  Za roditelje koji prvi put zaključuju ugovor sa ovom ustanovom, uslovi se mogu preuzeti sa linka >>>

  Korištenja usluga BH centra predškolska ustanova od 3. septembra 2018 godine je zaključen novi ugovor za školsku 2018/19 godinu.
   

  DIREKTOR
  Eldin Ždralović

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama