Log In..  Upis

Novosti

  JAVNI KONKURS za upis djece u vrtice i produženi boravak za školsku 2017-18 godinu
  Poštovani roditelji

  Predškolska ustanova "AN-NUR" Sarajevo objavljuje Javni poziv - konkurs za obnovu upisa djece koja su u tekućoj školskoj godini koristila i dalje koriste usluge ove ustanove kao i upis nove djece u vrtiće i produženi boravak za školsku 2017/18 godinu i to u objekte AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad - Dobrinja i VOGOLINO Vogošća.


  TRAJANJE KONKURSA

  Javni konkurs traje od 1. do 27. avgusta tekuće godine.


  KO MOŽE BITI KORISNIK

  U sve objekte ustanove se mogu upisati djeca uzrasta od 0,5 godina do polaska u osnovnu školu.
  U produženi boravak se mogu upisati djeca nižih razreda osnovne škole.


  USLOVI JAVNOG POZIVA

  Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, djeca se upisuju u vrtić i produženi boravak redoslijedom kako se prijavljuju, a prednost pri prijemu imaju:

  • koja koriste usluge ustanove u tekućoj školskoj godini,
  • djeca koja će koristiti usluge ustanove u novoj školskoj godini do kraja iste tj. do 31.8.2018 godine i 
  • djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 2017/18 godini.

  Po završenom javnom konkursu, a u periodu od 28. do 30. avgusta tekuće godine, za nove korisnike usluga kojima je odobrena upisna aplikacija,  bit će organizovan individualni upisni sastanak, kao i obilazak objekta ustanove.
  Na upisnom sastanku obavezno prisustvuje roditelj(i) s djetetom. 


  UPISNA DOKUMENTACIJA

  Novi roditelji na upisnom sastanku dostavlja kompletnu upisnu dokumentaciju. 
  Roditelji koji obnavljaju upis i kojima je odobren upis, dostavljaju ljekarsko uvjerenje, a ukoliko su mjenali lične dokumente (ličnu kartu, cips prijavu) dostavljaju i kopije istih.

  Ljekarsko uvjerenje se dostavlja u avgustu tekuće godine i ne smije biti starije od 1.8. tekuće godine, odnosno više od 30 dana od dana polaska u vrtić ili produženi boravak.


  PRIJEVOZ

  Roditeljima u objektu CICIBAN nudimo i usluge prijevoza djece.


  OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

  U sklopu Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u školu,  u svim objektima ustanove realizira se i Obavezni program predškolskog obrazovanja, nakon čega dijete dobiva Uvjerenje o završenom programu.


  UPISNA APLIKACIJA

  Za upis nove djece, kao i za obnovu upisa, potrebno je popuniti:

  o    e-Aplikaciju za upis  (isti gamb se nalazi na vrhu ove stranice)

  Prije popunjavanja e-Aplikacije za upis, preporučujemo da preuzmete i isčitate uputstvo za on-line upis i obnovu upisa djece u Predškolsku ustanovu "AN-NUR" Sarajevo, s ciljem eliminisanja i minimiziranja eventualnih grešaka i nedoumica prilikom popunjavanja iste. Uputstvo se nalazi u dokumentima ispod ovog teksta.

  U slučaju problema sa upisnom aplikacijom, možete nas kontaktirati na e-mail: vrtic@nur.ba

   

  Direktor
  Eldin Ždralović

   

Aktuelno


 • Sastanak Vijeća roditelja_...[više]

 • Aktivirana aplikacija VrticNet...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]