Log In..  Upis

Novosti

  JAVNI KONKURS za upis djece u vrtice i produženi boravak za školsku 2017-18 godinu
  Poštovani roditelji

  Predškolska ustanova "AN-NUR" Sarajevo objavljuje Javni poziv - konkurs za obnovu upisa djece koja su u tekućoj školskoj godini koristila i dalje koriste usluge ove ustanove kao i upis nove djece u vrtiće i produženi boravak za školsku 2017/18 godinu i to u objekte AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad - Dobrinja i VOGOLINO Vogošća.


  TRAJANJE KONKURSA

  Javni konkurs traje od 1. do 27. avgusta tekuće godine.


  KO MOŽE BITI KORISNIK

  U sve objekte ustanove se mogu upisati djeca uzrasta od 0,5 godina do polaska u osnovnu školu.
  U produženi boravak se mogu upisati djeca nižih razreda osnovne škole.


  USLOVI JAVNOG POZIVA

  Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, djeca se upisuju u vrtić i produženi boravak redoslijedom kako se prijavljuju, a prednost pri prijemu imaju:

  • koja koriste usluge ustanove u tekućoj školskoj godini,
  • djeca koja će koristiti usluge ustanove u novoj školskoj godini do kraja iste tj. do 31.8.2018 godine i 
  • djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 2017/18 godini.

  Po završenom javnom konkursu, a u periodu od 28. do 30. avgusta tekuće godine, za nove korisnike usluga kojima je odobrena upisna aplikacija,  bit će organizovan individualni upisni sastanak, kao i obilazak objekta ustanove.
  Na upisnom sastanku obavezno prisustvuje roditelj(i) s djetetom. 


  UPISNA DOKUMENTACIJA

  Novi roditelji na upisnom sastanku dostavlja kompletnu upisnu dokumentaciju. 
  Roditelji koji obnavljaju upis i kojima je odobren upis, dostavljaju ljekarsko uvjerenje, a ukoliko su mjenali lične dokumente (ličnu kartu, cips prijavu) dostavljaju i kopije istih.

  Ljekarsko uvjerenje se dostavlja u avgustu tekuće godine i ne smije biti starije od 1.8. tekuće godine, odnosno više od 30 dana od dana polaska u vrtić ili produženi boravak.


  PRIJEVOZ

  Roditeljima u objektu CICIBAN nudimo i usluge prijevoza djece.


  OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

  U sklopu Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u školu,  u svim objektima ustanove realizira se i Obavezni program predškolskog obrazovanja, nakon čega dijete dobiva Uvjerenje o završenom programu.


  UPISNA APLIKACIJA

  Za upis nove djece, kao i za obnovu upisa, potrebno je popuniti:

  o    e-Aplikaciju za upis  (isti gamb se nalazi na vrhu ove stranice)

  Prije popunjavanja e-Aplikacije za upis, preporučujemo da preuzmete i isčitate uputstvo za on-line upis i obnovu upisa djece u Predškolsku ustanovu "AN-NUR" Sarajevo, s ciljem eliminisanja i minimiziranja eventualnih grešaka i nedoumica prilikom popunjavanja iste. Uputstvo se nalazi u dokumentima ispod ovog teksta.

  U slučaju problema sa upisnom aplikacijom, možete nas kontaktirati na e-mail: vrtic@nur.ba

   

  Direktor
  Eldin Ždralović

   

Aktuelno


 • Dan žalosti...[više]

 • Sastanak UPRAVNOG ODBORA...[više]

 • Obavijest o upisu u novu školsku godinu...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]
The Rolex replica watches 126334 wristwatch, which combines luxury and classics, has performed well in the replica watches uk market after the exhibition. It is fake watches very fiery and hard to buy. Like this watch's watch friend, may wish to click on the details page or enter the brand store. Learn more about this swiss replica watches.