Upis  VrtićNet | Lgin

Novosti

  JAVNI KONKURS za upis djece u produzeni boravak  Savremni način života sve vecem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. 

  Samostalan boravak kod kuće često izlaže dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tokom radnog dana nameću potrebu za organiziranom brigom o djetetu. 

  Produženi dnevni rad prije ili nakon redovne nastave – produženi boravak, jedan je od modela kojim se mogu kvalitetno i organizirano riješiti navedeni problemi, posebno u urbanim sredinama. 

  Nova uloga vrtića na taj će način biti maksimalno i racionalno iskorištena jer pruža nebrojene mogućnosti djelovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog djeteta u kvalitetnu osobu, korisnu svojoj porodici i zajednici.

   

  S tim u vezi obavještavamo zainteresovane roditelje da će se upis djece u produženi boravak Predškolske ustanovu "AN-NUR" Sarajevo i to u objekate AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad - Dobrinja i WOG Vogošća, za školsku 2016/17 godinu provoditi od 01.06. do 19.06.2016 godine.

  U produženi boravak se mogu upisati djeca koja u septembru tekuće godine polaze u prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovne škole.

  Za upis prvi put, kao i za obnovu upisa je potrebno priložiti:

  o    e-Aplikaciju za upis (gamb "upis djece" se nalazi na vrhu ove stranice kao i u nastavku ove obavijesti),

  Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, ista se upisuju u produženi boravak redoslijedom kako se prijavljuju, a prednost pri prijemu imaju:

  • djeca korisnici usluga ustanove, 
   djeca koja će koristiti usluge ustanove do kraja tekuće školske godine tj. do 31.augusta tekuće godine i 
  • djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 2016/17 godini.

  Molimo roditelje da se pridržavaju navedenih termina te na vrijeme dostave upisnu aplikaciju.

  Po završenom javnom konkursu, a u periodu od 20. do 30. juna tekuće godine organizovat će se individualni upisni sastanci, kao i obilazak objekta ustanove. Tom prilikom aplikanti su u obavezi dostaviti i ostalu upisnu dokumentaciju osim ljekarskog uvjerenja. Ljekarsko uvjrenje se dostavlja u augustu tekuće godine i ne smije biti starije od 1.8.2016 godine.

  Produženi boravak radi i za vrijeme zimskog i ljetnog školskog raspusta. 

  Roditeljima u objektu CICIBAN nudimo i usluge prijevoza djece.

  U slučaju problema sa upisnom aplikacijom kontaktirajte nas na e-mail: evrtic@nur.ba
   

  Direktor
  Eldin Ždralović

   

   
   

   

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama