Upis  VrtićNet | Lgin

Novosti

  JAVNI KONKURS za upis djece
  Poštovani roditelj


  BH centar predškolska ustanova Sarajevo objavljuje Javni poziv - konkurs za upis djece u vrtiće i produženi boravak u školsku 2018/19 godinu u objekte AN-NUR Hadžići, SAN Stari Grad, CICIBAN Novi Grad - Dobrinja i VOGOLINO Vogošća.


  TRAJANJE KONKURSA

  Javni konkurs traje od 1. avgusta 2018 godine do popune mjesta.


  KO MOŽE BITI KORISNIK

  U vrtiće se mogu upisati djeca uzrasta od 0,5 godina do polaska u osnovnu školu.
  U produženi boravak (cjelodnevni boravak) se mogu upisati djeca nižih razreda osnovne škole.


  USLOVI JAVNOG POZIVA

  Na osnovu člana 19 Pravilnika o prijemu i boravku djece u ustanovu, djeca se upisuju u vrtić i produženi boravak redoslijedom kako se prijavljuju, a prednost pri prijemu imaju:

  • koja koriste usluge ustanove u tekućoj školskoj godini,
  • djeca koja će koristiti usluge ustanove u novoj školskoj godini do kraja iste tj. do 31.8.2019 godine i 
  • djeca koja će koristiti cjelodnevni boravak u novoj školskoj 2018/19 godini.

  U periodu od 27. do 31. avgusta tekuće godine, za nove korisnike usluga kojima je odobrena upisna aplikacija,  bit će organizovan individualni upisni sastanak, kao i obilazak objekta ustanove.
  Na upisnom sastanku obavezno prisustvuje roditelj(i) s djetetom. 


  UPISNA DOKUMENTACIJA

  Novi roditelji na upisnom sastanku dostavlja kompletnu upisnu dokumentaciju. 
  Roditelji koji obnavljaju upis i kojima je odobren upis, dostavljaju ljekarsko uvjerenje, a ukoliko su mjenali lične dokumente (ličnu kartu, cips prijavu) dostavljaju i kopije istih.

  Ljekarsko uvjerenje se dostavlja u avgustu tekuće godine i ne smije biti starije od 1.8. tekuće godine, odnosno više od 30 dana od dana polaska u vrtić ili produženi boravak.


  OBAVEZNI PREDŠKOLSKI PROGRAM

  U sklopu Cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u školu,  u svim objektima ustanove realizira se i Obavezni program predškolskog obrazovanja, nakon čega dijete dobiva Uvjerenje o završenom programu.


  UPISNA APLIKACIJA

  Za upis nove djece, kao i za obnovu upisa, potrebno je popuniti:

  o    e-Aplikaciju za upis  (isti gamb se nalazi na vrhu ove stranice)

  Prije popunjavanja e-Aplikacije za upis, preporučujemo da preuzmete i isčitate uputstvo za on-line upis i obnovu upisa djece u BH centar predškolska ustanova, s ciljem eliminisanja i minimiziranja eventualnih grešaka i nedoumica prilikom popunjavanja iste. Uputstvo se nalazi u dokumentima ispod ovog teksta.

  U slučaju problema sa upisnom aplikacijom, možete nas kontaktirati na e-mail: vrtic@bhcentar.ba

   

  Direktor
  Eldin Ždralović

   

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama