Upis  VrtićNet | Lgin

Novosti

  Defektolog-logoped u našoj ustanovi i njegova uloga  S obzirom da je predškolski period najosjetljiviji i najintezivniji period djetetova razvoja, u toj je dobi važno prepoznavanje teškoća u razvoju djeteta, te rana intervencija. Vrlo važnu ulogu u tom periodu ima defektolog-logoped, stručnjak osposobljen za rad na prevenciji i ublažavanje teškoća i sprječavanje nastajanja sekundarnih teškoća, s ciljem cjelovite integracije djeteta u život šire društvene sredine, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja i jezično-govorne komunikacije. Zbog toga je značajno da stručnu pomoć defektologa-logopeda mogu dobiti upravo djeca predškolske populacije.

  Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu pomoć defektologa-logopeda u dječjem vrtiću su:

  ·                 poremećaj izgovora glasova,

  ·                 usporen ili nedovoljno razvijen govor,

  ·                 poremećaji tečnosti govora (mucanje i brzopletost),

  ·                 poremećaji glasa,

  ·                 posebne jezične teškoće

  Defektolog-logoped u vrtiću najveći dio svojeg rada provodi u neposrednom radu s djecom u vidu preventivnog pregleda rizičnog djeteta, trijažnog pregleda djece, provođenja dijagnostičkog postupka te terapijskog rada na otklanjanju poteškoća. Međutim, posao defektologa-logopeda odnosi se i na suradnju sa odgojiteljima i roditeljima.

  Defektološko-logopedski tretman djece u predškolskom periodu je nezamisliv bez uključivanja roditelja u terapijski postupak te nastavak rada sa djetetom u porodičnom  domu. 


  Zbog toga je od izuzetne važnosti da se i roditelji upoznaju sa vrstom i stepenom poteškoće te se poučavaju konkretnim terapijskim postupcima kako bi ishod terapije bio što uspješniji. 

  S tim u vezi u našoj ustanovi s radom je počeo defektolog-logoped te pozivamo sve roditelje da aktivno uzmu učešće u impementaciji i pomognu realizaciju aktivnosti našem stručnom saradniku jer nam je cilj svima isti, a to je dobrobit djeteta.

  Logopedica će u prvoj sedmici mjeseca novembra tekuće godine izvršiti trijažu starije predškolske i školske djece, identificirati djecu koja imaju manji ili veći problem u govoru, te zajedno u trouglu roditelj-logopedica-uprava iznaći najbolje rješenje za dijete.

  Pozivamo roditelje na saradnju te vam se unaprijed zahvaljujemo na iskazanom povjerenju.

   

  Dokument:

   

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama