Log In..  Upis

Menadžment

  Menadžment  Izvrsni organ ustanove je Menadžment. Na čelu menadžmenta je generalni menadžer kojeg imenuje Upravni odbor uz predhodnu saglasnost Osnivača. Generalni menadžer rukovodi ustanovom, prestavlja ustanovu, te ima ovlaštenja i radi poslove odredene članom 71. pravila ustanove. Menadžment ustanove čini sekretarijat, pravna služba i služba finansija i računovodstva.
  Upravni odbor ustanove je na svojoj I. sjednici za gen.managera imenovao Eldina Ždralovica.
   
  Eldin Ždralovic je rodjen 1973 godine u Sarajevu. Završio je osnovnu i srednju školu, kao i studij finansijskog menadžmenta. Oženjen. Sa suprugom i djecom živi u Sarajevu.
  Kao rukovodilac ustanove daje veliki neizmjerljivi doprinos njenom stalnom razvoju i usavršavanju kako proširivanjem djelatnosti na čitavu teritoriju države, tako i stalnom i kontinuiranom usavršavanju predavača, nastavnika i drugog osoblja ustanove kao i osavremenjavanju učila i ostalih pedagoških pomagala za što kvalitetniji, savremeniji i lakši rad.

Aktuelno


 • Obavijest o upisu u novu školsku godinu...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama

 • Predškolska ustanova
  Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
 • Škola za obrazovanje odraslih
  Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]
The Rolex replica watches 126334 wristwatch, which combines luxury and classics, has performed well in the replica watches uk market after the exhibition. It is fake watches very fiery and hard to buy. Like this watch's watch friend, may wish to click on the details page or enter the brand store. Learn more about this swiss replica watches.