Upis  VrtićNet | Lgin

Menadžment

  Menadžment  Izvrsni organ ustanove je Menadžment. Na čelu menadžmenta je direktor kojeg imenuje Upravni odbor uz predhodnu saglasnost Osnivača. Direktor rukvodi ustanovom, prestavlja ustanovu, te ima ovlaštenja i radi poslove odredene Pravila ustanove. Menadžment ustanove čini sekretarijat, pravna služba i služba finansija i računovodstva.
  Za direktora ustanove je imenovan Eldina Ždralovica.
   
  Eldin Ždralovic je rodjen 1973 godine u Sarajevu. Završio je osnovnu i srednju školu, kao i studij finansijskog menadžmenta. Oženjen. Sa suprugom i djecom živi u Sarajevu.
  Kao rukovodilac ustanove daje veliki neizmjerljivi doprinos njenom stalnom razvoju i usavršavanju kako proširivanjem djelatnosti na čitavu teritoriju države, tako i stalnom i kontinuiranom usavršavanju predavača, nastavnika i drugog osoblja ustanove kao i osavremenjavanju učila i ostalih pedagoških pomagala za što kvalitetniji, savremeniji i lakši rad.

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama