Upis  VrtićNet | Lgin

"CICIBAN" Dobrinja

  Vrtić CICIBAN  Dobro došao dragi posjetioče u prezentaciju vrtica "CICIBAN" 
   
  Vrtic je počeo sa radom u školskoj 2013/14 godine na Dobrinji - općina Novi Grad. 
   
  Korisnu površinu objekta čini prijemni hol sa gardaroberima, pet odgojnih soba, pet sanitarnih prostora, tri spavaone, kuhinja sa velikom trpezarijom i administrativni ured. 
   
  Korisnici usluga vrtića su djeca predškolske dobi od šest mjeseci starosti do pred polazak u školu.
  Djeca su podjeljena u tri odgoje grupe i to grupa djece od 6 mjeseci do 2 godine, grupa djece u trećoj i četvrtoj godini i grupa djece u petoj i šestoj godini života.
  Također, u vrtiću je organizirana i grupa djece u produženom boravku iz nižih razreda osnovne škole. 
   
  Boravak djece u vrtiću je organiziran kroz cjelodnevni i poludnevni boravak tokom cijele godine tj. 365 dana u vremenu od 6:30 do 18:00 sati.
   
  U vrtiću se realizira cjeloviti razvojni program, te specijalizirani programi iz engleskog jezika, škole skijanja na planini i uskoro škole plivanja, te likovne umjetnosti, muzičke kulture, tjelesnog razvoja, scenskog izraza i lutkarstva, kao i osnovi matematičkih pojmova, prirode i kulture izražavanja, a sve prilagodeno uzrastu i dobi djeteta.
   
  U sklopu cjelovitog razvojnog programa, u vrticu se realizira i Obavezni program za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu.
   
  Vrtić CICIBAN je treći vrtić u sklopu  BH centra predškolske ustanova Sarajevo koja je osnovana 2002 godine po Rješenju Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo. Svoju djelatnost ustanova obavlja u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i svojim aktima i to: Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo br. 26/08 i 21/09), standardima i normativima prostora, opreme i kadra, te Pravilima i Pravilnicima iste.
   
  Organ upravljanja ustanovom je Upravni odbor sastavljen od predstavnika Osnivača, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, stručnih radnika ustanove, te jedan roditelj - predsjednik Vjeća roditelja.
   
  Radni kadar vrtića čine profesori predškolskog odgoja i obrazovanja, pedijatrijska sestra, pedagog-psiholog, te ostalo stručno i pomoćno osoblje.  
   
  Djeca se u vrtić i produženi boravak upisuju do popune mjesta.
  Za sve informacije i prijave možete kontaktirati Dževadu Ždralovic, pomoćnika direktora na broj: 061/245 471 ,
   
  kontakt telefon u vrticu: 033/543-413
  e-mail: vrtic@nur.ba
   
   
   
  SRETNO DIJETE-ZADOVOLJAN RODITELJ-USPJEŠNA USTANOVA  naš je moto
   
  ***DOBRO NAM DOŠLI ***
   

   

Aktuelno


 • Engleski jezik za djecu...[više]

 • Sport i tjelesne aktivnosti za djecu...[više]

 • VrticNet - Interface...[više]

 • Facebook stranica...[više]

O nama