Log In.. Upis djece

VRTIĆI

Aktuelno


  • JAVNI KONKURS za prijem radnika...[više]

  • Sport i tjelesne aktivnosti za vrticku djecu i sko...[više]

  • Defektolog-logoped u našoj ustanovi i njegova ulog...[više]

  • Upis djece u vrtice i produzeni boravak...[više]

O nama

  • Predškolska ustanova
    Bošnjačka ustanova "AN-NUR" BiH je privatna odgojno-obrazovna ustanova osnovana aktom Ministarstva obrazovanja i nauke Federacije ...[više]
  • Škola za obrazovanje odraslih
    Škola za dodatno obrazovanje i osposobljavanje je organizaciona jedinica Bošnjačke ustanove "AN-NUR" BiH. Djelatnost &s...[više]